Angelique Otterspeer

Samen met Levy vorm ik het team van Viervoeter Feedback. Met zijn komst is mijn passie voor het samenwerken met honden geboren. De sensitiviteit die Levy bezit vind ik ontwapenend, net als de spiegel die hij is van mijn eigen handelen. Ik heb mogen ervaren wat het effect is van het samenwerken met honden in interventies en therapie ondersteunende sessies.

Mijn passie heb ik omgezet in daadkracht door het volgen van een gerichte en geaccrediteerde opleiding bij Dokter Snuffel, om Levy in te zetten bij coaching en therapie-ondersteuning. Kennis van hondengedrag heb ik opgedaan door verschillende trainingen, lezingen en workshops te volgen.

Ik ben echt een buitenmens. In de natuur vind ik mijn inspiratie, rustpunt en ontspanning. Ik sta in het leven met humor en positiviteit, ben sensitief en flexibel en heb een zelfreflecterend vermogen.

Mijn kracht ligt in het gemakkelijk kunnen afstemmen op behoeften of onzekerheden van mensen en zie snel waar hun kracht en kwaliteiten liggen. Doordat ik graag improviseer en afstem op het moment, ben ik voorstander van het durven loslaten van structuren en ben ik niet afhankelijk van vaststaande programma’s of methodieken.

Ruim 10 jaar heb ik ervaring in het basis- en voortgezet speciaal onderwijs, in het bijzonder met het werken met kinderen en jongvolwassenen met (ernstige) gedrags-, leer- en ontwikkelingsproblematieken, vaak in combinatie met psychische en/of psychiatrische problematieken.
Ik ben pedagogisch en didactisch geschoold, docent motorisch remedial teacher en gecertificeerd trainer van het psycho-fysieke interventieprogramma Rots en Water.

Meer weten over mij? Ga gerust een kijkje nemen op mijn website: www.viervoeterfeedback.nl