DAI Advanced/Expert opleiding


Heeft u de DAI Basis opleiding afgerond en u wilt graag samen met uw hond gecertificeerd worden, meer verdieping en praktijkervaring enz. opdoen? Dan is doorstromen naar de DAI Advanced/Expert opleiding een logische stap! 

Een meerwaarde van het doen van deze vervolgopleiding is dat u samen met u hond officieel aan de slag mag. Pas na het behalen van de Proeve van bekwaamheid en/of On the Job examen bent u namelijk pas officieel met uw hond gecertificeerd en kunt u dit ook aantonen bij het AKR, branchevereniging Dier en Zorg ect. Daarbij is het belangrijk dat u begeleiding krijgt op u eigen werkgebied met de hond, omdat dit hele andere omstandigheden zijn dat op een trainingsveld. Het is fijn om verdieping te krijgen, ervaring op te doen en ook een netwerk te kunnen opbouwen. Bij de DAI Advanced/Expert opleiding ga je echt de diepte in, zowel op praktisch als wetenschappelijk gebied. En wij zien altijd de mooiste en grootste groei van de teams. De teams hebben na deze opleiding zelfvertrouwen, kennis en een eigen netwerk. 

Deze opleiding bestaat voornamelijk uit zelfstudie. Aan het begin van de opleiding heeft u een gesprek van één uur met uw stagebegeleider. Zij zal u een lijst toesturen met alle onderdelen die u voor de aanvraag van uw examen van de Advanced/Expert opleiding nodig heeft. Jullie maken tijdens dat gesprek samen een plan van aanpak. Deze aanpak is voor iedereen anders. Zo zullen sommige teams al praktijkervaring hebben opgedaan, omdat ze hun hond bijvoorbeeld meenemen naar hun werk en anderen hebben nog nooit hun hond ergens ingezet en hebben dus nog weinig of geen praktijkervaring. Er wordt gekeken naar wat voor vooropleidingen, kennis en cursussen u bijvoorbeeld al met en zonder hond heeft gedaan. Aan de hand daarvan kan het zijn dat er geadviseerd wordt om extra bijscholing(en) te volgen. Voordat u deze opleiding kan afronden moet er apart een PADA test ingepland worden om het examen te kunnen doen. (Mocht je een andere officiële wetenschappelijk onderbouwde gedrags-en karaktertest hebben gedaan die is afgenomen door erkende professionals met een speciale opleiding om deze testen te mogen uitvoeren en is uitgevoerd door een onafhankelijke organisatie, dan is die uitslag uiteraard ook geldig voor het verdere vervolg van onze opleiding.) Deze opleiding is dus geheel individueel, waardoor en geen vaste scholingsdagen zijn en u ten alle tijden de opleiding kan starten.

Onderwerpen die in de DAI opleiding advanced/expert aan bod komen:

 • (PADA) karaktertest ( Apart inplannen en betalen )
 • Verdieping theorie mens-dierrelatie
 • Verdieping hondengedrag en trainingsmethodes
 • Impact van dit werk op de hond
 • Verdieping communicatie, met focus op eigen ontwikkeling
 • Verdieping psychologie en cliëntgroepen
 • Optimaliseren van jullie drie- (vier)hoeksverhouding
 • Methodisch werken, het opstellen van lesplannen en behandeldoelen
 • Regels en verzekeringen, welke wetten zijn van toepassing etc
 • Stage lopen met uw eigen hond
 • Mee kijken met andere Dog Assisted Interventions teams
 • Verbreden van uw netwerk binnen DAI

Praktische informatie

In deze opleiding gaat u werkelijk in de praktijk aan de slag. U heeft nu genoeg theoretische en praktische kennis opgedaan om zo veilig en hygiënische mogelijk te kunnen werken met uw hond. U heeft in de praktijkdagen van de DAI Basis opleiding genoeg kunnen oefenen met uw hond in verschillende situaties en casussen waardoor u bewust bent geworden van de risico's en goed kunt inschatten of uw hond een bepaalde situatie/doelgroep aankan of niet. Bij het behalen van uw diploma DAI Basis heeft u ook een advies gehad of het verstandig is de hond op een bepaalde manier/doelgroep in te zetten. U bent en blijft uiteindelijk altijd zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en hygiëne van zowel de hond, de cliënt als de werkzame omgeving. De investering voor de DAI Advanced/Expert opleiding is 450,- euro inclusief BTW.


Bij de aanmelding van de DAI Advanced/Expert opleiding zal er eerst via e-mail contact met u worden opgenomen om te bespreken welke stagebegeleider het beste bij u past en of u deze opleiding geheel online wilt doen of dat u graag de stagebegeleider/examinator bij u op de locatie laat komen. De extra reiskosten voor de stagebegeleider/examinator zijn niet inbegrepen in de prijs van deze opleiding. Op dit moment zijn Catharina van Klaveren, Tine Arets, Mandy van Laar, Saskia Dijkhuis en Martina Thomas de stagebegeleiders voor de DAI Advanced/Expert opleiding. Na deze bespreking krijgt u via e-mail een kleine reader toegestuurd waar alle onderdelen instaan waar aan moet worden voldaan om het DAI Advanced/Expert diploma te behalen. 

De DAI Advanced/Expert opleiding start met een online planningsgesprek met uw stagebeleider waar een gezamenlijke plan van aanpak wordt gemaakt om aan alle onderdelen van de reader te voldoen. Eventuele individuele ( extra ) leerdoelen kunnen dan ook worden besproken. Het kan zijn dat er geadviseerd wordt om een extra bijscholing te volgen omtrent gedrag van honden of juist over de doelgroep waar u graag mee wil werken of... . Hierdoor kunnen er in overleg extra kosten bijkomen. In principe proberen wij u altijd te helpen om dit zo veel mogelijk te voorkomen en zijn er vele gratis opties om zo toch aan alle eisen te voldoen om uw diploma te behalen. De planning is dat u deze opleiding binnen 2,5 jaar na het behalen van de DAI Basis opleiding af weet te ronden. 

U gaat na het planningsgesprek zelfstandig aan de slag met alle onderdelen van de reader. Van alle opdrachten uit de reader maakt u uiteindelijk een aanvulling/verdieping op uw portfolio van de DAI Basis opleiding. U heeft dan aan het einde van uw stageperiode echt een mooi 'werkstuk' gemaakt van uw DAI avontuur samen met uw hond. Dit portfolio mag u dan inleveren via info@daiacademy.nl. Deze wordt dan nagekeken en gecontroleerd door Mandy van Laar.

U moet voor u het examen kan doen minimaal 30 stage-uren met uw hond(en) hebben gemaakt. Alle praktijkervaring d.m.v. het inzetten van uw hond in DAI telt als stage-uren, zo ook het inzetten van uw hond(en) in uw eigen praktijk als professional. Mocht u zelf geen stage-/werkplaats kunnen vinden, dan kunnen we u daarbij helpen. Vanuit de DAI Academy krijgt u tweemaal praktijk stagebegeleiding van één uur. Dit kan door mee te kijken op het werkveld, maar kan ook via videomateriaal dat u maakt van de sessie en nadien doorstuurt of door een live sessie te volgen die jullie via de computer streamen. U mag er ook voor kiezen om twee uur aan korter filmmateriaal in te leveren, verspreid over uw stageperiode. Op deze praktijkstagebegeleiding/filmmateriaal krijgt u dan feedback waar u weer mee verder kunt. Daarnaast krijgt u ook nog eenmaal een online tussentijds supervisie gesprek.

U gaat in deze opleiding ook 5 uren meekijken met andere DAI teams. Op deze manier kunt u weer inspiratie opdoen en uw netwerk vergroten. Omdat het niet altijd gemakkelijk is wegens privacy redenen om met andere DAI teams mee te kijken hebben wij de "Kijk en vergelijk" online meekijkdagen gecreëerd om toch aan deze uren te kunnen voldoen. Ook vinden wij het oké als u meekijkt met andere organisaties en andere DAI teams die nog bezig zijn met de Advanced/Expert opleiding. De workshops van de landelijke AAI dag tellen ook als stage-uren.

Tijdens of voor de DAI Advanced/Expert opleiding is een PADA test verplicht. Deze zit niet bij de DAI Advanced/Expert opleiding inbegrepen en moet apart worden aangevraagd en ingepland door de onafhankelijk stichting PADA-Nederland. Zij laten het aan ons weten als u de PADA test gedaan heeft en wat het advies is geweest omtrent het verder trainen van de hond voor DAI. Voor meer informatie over de PADA test, klik dan hier. ( Mocht je een andere officiële wetenschappelijk onderbouwde gedrags-en karaktertest hebben gedaan die is afgenomen door erkende professionals met een speciale opleiding om deze testen te mogen uitvoeren en is uitgevoerd door een onafhankelijke organisatie, dan is die uitslag uiteraard ook geldig voor het verdere vervolg van onze opleiding. )

U heeft online gratis toegang tot de verplichte literatuur, waardoor u geen extra boeken hoeft aan te schaffen. Het kan zijn dat er een ander boek wordt geadviseerd door uw stagebegeleider, maar u bent niet verplicht deze te bestellen.  Wij raden zelf het boek: 'Emoties bij honden', van Katja Kraub aan, dat is vertaald door onze collega Martina Thomas. Dit boek kunt u bestellen op www.edupet.nlhttps://www.edupet.nl/nl_NL/actueel/emoties-bij-honden-boek.

We hebben ook nog een prachtig werkboek R.I.E.C.H dat u bij ons kunt bestellen, gebaseerd op de R.I.E.C.H werkwijze van Mandy van Laar. Deze werkmap is uitgeschreven door Tine Arets en telt maar liefst 108 pagina's. De map staat vol met praktische opdrachten die makkelijk te gebruiken zijn voor meer verdieping bij het inzetten van uw hond in DAI, voor kynologisch instructeurs en iedereen die graag een dieper en verder wil kijken waar de oorsprong/kern van de relatie met uw hond ligt en wil begrijpen.

Examen

Bij een voldoende voor het portfolio, een positief advies vanuit het (PADA) testteam, minimaal 30 stage-uren en 5 meekijkuren krijgt u toestemming om het examen "On the job" of "proeve van bekwaamheid" aan te vragen.

Het examen "On the Job" of de "proeve van bekwaamheid" is het laatste gedeelte van uw opleiding DAI Advanced/Expert. Er komt een examinator - iemand anders dan uw stagebegeleider - met u meekijken op uw stage- of werkplaats of via een online streaming ter plaatse of u dient nadien videomateriaal van de sessie in die door een examinator wordt nagekeken en waar u feedback op krijgt. Bij een positief verslag en ruim voldoende van de examinator voor uw examen krijgt u een diploma voor het behalen van uw DAI Advanced/Expert opleiding. Deze hoeft u dus ook maar één keer te behalen. Daarnaast krijgt u nog een certificering die twee jaar geldig is voor u met uw hond als team. Elke twee jaar is een team her-certificering nodig. Klik voor meer informatie over de her-certificering hier.

Er zit een verschil in het examen “on the job” en de "proeve van bekwaamheid". We leggen dit graag nog een keer zo helder mogelijk uit aan u:

 • Bij het examen “on the job” laat u zien dat uw hond zelfstandig kan werken met cliënten. Uw hond heeft een aanbeveling gekregen voor verdere training in DAI bij de PADA test. Dit betekent dat uw hond qua karakter op Europees niveau aan alle eisen voldoet voor het inzetten van een hond in DAI. Uw hond kan tegen stress en herstelt hier snel van, is vriendelijk naar mens en dier, nieuwsgierig in vreemde omgevingen, gaat over tot tolereren en staat op vier poten in het leven. Dit maakt dat uw hond het aankan om tijdens een DAI sessie de vrijheid te krijgen om met cliënten te werken. Zij kunnen bijvoorbeeld uw hond aan de riem meenemen, een parcours doen met uw hond, de hond commando's geven etc. We willen in dit examen dan ook graag zien dat de cliënt met de hond aan de slag gaat, maar u toch een mooie driehoeksverhouding kan behouden.
 • Bij de proeve van bekwaamheid heeft uw hond niet de aanbeveling verdere training voor DAI gehad van het PADA testteam, maar een aanbeveling voor Proeve van Bekwaamheid. Uw hond heeft tijdens de PADA test laten zien dat hij/zij sommige dingen best spannend vindt en hulp nodig heeft van de handler of iemand anders om met sommige situaties om te gaan. Dit betekent dat het belangrijk is dat we uw hond/cliënt moeten beschermen en uw hond niet in een situatie moeten zetten waarbij er druk op de hond ligt, waarbij de hond dingen 'moet'. Uw hond heeft wel laten zien dat hij/zij veilig mee zou kunnen gaan naar uw werk en daar vooral gewoon aanwezig kan zijn. Tijdens het examen van de proeve van bekwaamheid laat u zien dat u de risico’s van het vak kent en de hond niet actief inzet in interventies. Dit wil zeggen dat u de hond meeneemt naar sessies en zelf alles goed weet te managen voor uw hond. Er wordt geen druk gelegd op de hond en de cliënt geeft geen commando's.  ( Een commando geven waarna de hond zich vrij in de ruimte kan en mag bewegen mag wel zoals: Zoek, pak speeltje, vrij ) De hond is vooral vrij om eigen beslissingen te maken en of hij/zij in contact gaat met de cliënt en mag niet worden belast door druk van zowel de cliënt als de handler. Vergeet echter niet: de hond heeft wel degelijk een meerwaarde en kan proactief worden ingezet, bijvoorbeeld door het doen van snuffelspelletjes, als spiegel worden gebruikt of als bliksemafleider voor de cliënt fungeren.
De examens zijn hond gebonden. Mocht u meerdere honden willen inzetten, dan moet u met alle honden een apart examen te doen. U mag examen doen met een hond die u niet heeft gebruikt bij de DAI Basis opleiding. Wel moet u minimaal 10 stage-uren met deze hond hebben gelopen én een PADA test hebben gedaan. We gaan er vanuit dat u alle kennis bezit om te beoordelen waar u met deze specifieke hond rekening mee dient te houden en hoe u erachter moet komen wat zijn sterke en zwakke punten zijn.

Na het behalen van uw diploma kunt u zich DAI Advanced Handler of DAI Expert professional noemen:
 • Als u geen achtergrond heeft in de hulp/zorgverlening mag u zich een DAI Advanced handler noemen. U kan dan onder supervisie van een zorgverlener DAI sessies verzorgen, maar ook zelfstandig werken bij bijvoorbeeld honden voorleesprogramma’s en bij begeleidingstaken en activiteiten van cliënten. In het AKR valt u dan onder Level 2 professioneel Handler.
 • Als u een diploma als professional (fysiotherapeut, psychiater, psycholoog, ergotherapeut, creatief therapeut, dramatherapeut,(jeugd)coach aangesloten bij SKJ, NOBCO, sociaal of maatschappelijk werkende ) heeft, dan mag u zich een DAI Expert Professional noemen. In het AKR valt u dan onder level 3 professional.