Opleiding Dog Assisted Interventions - advanced


Heeft u de opleiding "Dog Assisted Interventions - basis" met succes afgerond en wilt u graag meer verdieping en praktijkervaring opdoen? Dan is doorstromen naar "Dog Assisted Interventions - advanced" een logische stap! 

Deze opleiding bestaat voornamelijk uit zelfstudie. Aan het begin van de opleiding heeft u een gesprek van één uur met uw supervisor. Hij/zij zal u een lijst toesturen met alle onderdelen die u voor de aanvraag van uw examen van de advanced opleiding nodig hebt. Jullie maken tijdens dat gesprek samen een plan van aanpak. Deze aanpak is voor iedereen anders. Zo zullen sommige teams al praktijkervaring hebben opgedaan, omdat ze hun hond bijvoorbeeld meenemen naar hun werk en andere hebben nog nooit hun hond ergens ingezet en hebben dus nog weinig of geen praktijkervaring. Ook wordt er gekeken naar wat voor vooropleidingen, kennis en cursussen u bijvoorbeeld al met en zonder hond heeft gedaan.

Onderwerpen die in de opleiding "Dog Assisted Interventions - advanced" aan bod komen:

 • PADA test
 • Verdieping theorie mens-dierrelatie
 • Verdieping hondengedrag en trainingsmethodes
 • Impact van dit werk op de hond
 • Verdieping communicatie, met focus op eigen ontwikkeling
 • Verdieping psychologie en cliëntgroepen
 • Methodisch werken, het opstellen van lesplannen en behandeldoelen
 • Regels en verzekeringen, welke wetten zijn van toepassing etc
 • Stage lopen met uw eigen hond
 • Leren door mee te kijken met een andere gecertificeerd Dog Assisted Interventions teams

Er zijn twee opties om de DAI Advanced opleiding af te ronden. We geven ze al kort aan, maar meer informatie kan je onderaan de website terugvinden. De opties:

 • Een examen “on the job” waarbij u én uw hond op het einde gecertificeerd kunnen worden als team (enkel indien geslaagd voor PADA test)
 • Proeve van bekwaamheid afleggen waarbij u gecertificeerd wordt en duidelijk wordt gemaakt dat u de risico’s van het vak kent en de hond niet actief inzet in interventies. Dit wil zeggen dat u de hond meeneemt, maar zelf de controle houdt over de hond. Vergeet echter niet: de hond heeft wel degelijk een meerwaarde en kan proactief worden ingezet bijvoorbeeld door het doen van snuffelspelletjes of als bliksemafleider voor de cliënt. De hond is vooral vrij om eigen beslissingen te maken en mag niet worden belast door druk van een cliënt doordat hij/zij commando's geeft aan de hond. U bent de enige die dat doet.

Let op: voor beide afrondingen dient u een PADA test te hebben gedaan. Meer informatie hierover kan u hieronder vinden.

Denk er echter wel aan... Heeft uw hond in zijn leven laten zien dat hij:
 • Niet overgaat op tolereren?
 • Agressie laat zien naar dieren of mensen?
 • Bang of angstig kan reageren op mensen?
 • Niet herstelt na een stressvolle situatie?
 • Stress zich duidelijk zichtbaar opstapelt?
 • Hinder ondervindt door fysieke of mentale pijn?
Of is hij onherstelbaar ziek?
Zegt u op één van bovenstaande vragen "ja"? Dan kan u niet deelnemen aan de DAI opleiding Advanced. U kan wel deelnemen aan de DAI opleiding Basis, omdat deze vooral gaat over u en uw hond als team, maar uw hond kan in dit geval niet worden ingezet voor DAI, op welke manier ook.

In deze opleiding gaat u werkelijk in de praktijk aan de slag. U heeft nu genoeg theoretische kennis opgedaan om zo veilig en hygiënische mogelijk te kunnen werken met uw hond. U heeft in de praktijkdagen van "DAI - basis" genoeg kunnen oefenen met uw hond in verschillende situaties en casussen dat we met alle vertrouwen kunnen zeggen dat u er klaar voor bent. 

U moet voor het examen “on the job” én de proeve van bekwaamheid minimaal 30 stage-uren met uw hond(en) hebben gemaakt. Alle praktijkervaring d.m.v. het inzetten van uw hond in DAI telt als stage-uren, zo ook het inzetten van uw hond(en) in uw eigen praktijk als professional. Mocht u zelf geen stage-/werkplaats kunnen vinden, dan kunnen we u daarbij helpen.

Vanuit de DAI Academy krijgt u daarnaast ook tweemaal stagebegeleiding. Dit kan door echt mee te komen kijken – ‘on the job’ – bij jullie, maar kan ook via videomateriaal dat u maakt van de sessie en nadien doorstuurt of door een live sessie te volgen die jullie via de computer streamen. Deze stagebegeleiding wordt gedaan door één van onze instructeurs. Daarnaast krijgt u ook nog eenmaal een tussentijds supervisie gesprek.

U gaat in deze opleiding ook 10 uren meekijken met andere DAI teams. Op deze manier kunt u weer inspiratie opdoen en steeds meer uw eigen weg vinden in het werken met uw hond. Omdat het niet altijd gemakkelijk is wegens privacy redenen om met andere DAI teams mee te kijken hebben wij de "Kijk en vergelijk" online meekijkdagen gecreëerd om toch aan deze uren te kunnen voldoen. Ook vinden wij het oké als u meekijkt met andere organisaties en andere die nog bezig zijn met level 2/advanced. Want daar leert u ook alleen maar van.

U gaat zelf aan de slag met de lijst die we u bij de eerste supervisie hebben gegeven d.m.v. het gezamenlijke plan van aanpak dat is gemaakt. Als u alle vinkjes aan heeft gekruist, kunt u alle opdrachten en bewijzen van deelname inleveren. Deze worden dan nagekeken en gecontroleerd. Bij een voldoende krijgt u toestemming om het examen "On the job" of proeve van bekwaamheid aan te vragen.

Het examen "On the Job" of de proeve van bekwaamheid is het laatste gedeelte van uw opleiding DAI Advanced. Er komt een examinator met u meekijken op uw stage- of werkplaats of via een online streaming ter plaatse of nadien via videomateriaal van de sessie. Beide examens zijn hond gebonden. Mocht u meerdere honden willen inzetten, dan moet u met alle honden een apart examen te doen. Uw hond moet hiervoor minimaal 2 jaar oud zijn. U mag examen doen met een hond die u niet heeft gebruikt bij de opleiding DAI basis. Wel moet u minimaal 10 stage-uren met deze hond hebben gelopen én een PADA test hebben gedaan. We gaan er vanuit dat u alle kennis nu bezit om te beoordelen waar u met deze specifieke hond rekening mee dient te houden en hoe u erachter moet komen wat zijn sterke en zwakke punten zijn. We raden wel aan de nieuwe hond aan uw portfolio toe te voegen, maar dat is niet verplicht.

Er zit een verschil in het examen “on the job” en de proeve van bekwaamheid:

 • Bij het examen “on the job” heeft u niet alleen de afronding van uw opleiding DAI Advanced, maar tevens ook de certificering van u samen met uw hond. U krijgt bij een voldoende van uw "On the job" examen dus niet alleen een diploma voor het behalen van uw DAI Advanced opleiding, maar ook een certificering dat u met deze hond verantwoord kunt werken. Het is de bedoeling dat u en uw hond samen iedere 2 jaar getest worden. Uw certificaat na het slagen voor examen “on the job”, de handler/hond certificering is dus met andere woorden slechts 2 jaar geldig.
 • Bij de proeve van bekwaamheid rondt u de opleiding van DAI Advanced ook af, maar krijgt u enkel zelf een diploma. Uw hond zal dus niet gecertificeerd worden. Bij de proeve van bekwaamheid gaat het namelijk om u die de hond zo goed mogelijk beschermt, duidelijk de grenzen bewaakt en andere cliënten hem geen commando’s laat geven. Er wordt dus met andere woorden geen druk gelegd op de hond. Na het slagen voor de proeve van bekwaamheid krijgt u uw diploma, dit is voor altijd geldig, u hoeft zich niet te hercertificeren.

U heeft 1,5 jaar de tijd om na de PADA test of nadat u gestart bent met uw DAI Advanced opleiding uw DAI Advanced diploma te halen en uw examen "on the job" of proeve van bekwaamheid aan te vragen. Sommigen zullen al vrij snel een examen kunnen aanvragen door de vele ervaring en opleidingen die ze al hebben gedaan. Andere zullen waarschijnlijk nog een aantal extra, korte cursussen of bijscholingen moeten volgen om zo aan alle eisen van DAI Advanced te kunnen voldoen. Vanuit de DAI Academy bieden we verschillende bijscholingen aan zodat u aan alle eisen kunt voldoen om de opleiding goed af te ronden. Het kan ook zijn dat we u doorverwijzen naar andere organisaties waar u goede cursussen kunt volgen die aansluiten bij uw situatie.

De standaard investering voor de opleiding "DAI - advanced" is €375,- exclusief BTW:

 • 2x stagebegeleiding on the job
 • 1x plan van aanpak maken supervisor online
 • 1x tussentijdse meeting supervisor online 
 • Examen 'on the job'
 • Nakijken ingeleverde stukken door Mandy van Laar

Naast de standaard investering van DAI Advanced zoals hierboven beschreven is er nog de verplichte literatuur. Deze worden via een link aan u meegedeeld.

Daarnaast kan u met uw stagebegeleider bekijken welke boeken handig zouden kunnen zijn en passen bij jullie situatie.

Als u meer begeleiding of feedback kunt gebruiken, kunt u altijd een online coaching of stagebegeleiding bijkopen voor €50 per uur ( exclusief BTW ). Laat dit dan gerust weten aan Mandy van Laar of via het contactformulier. Eén van onze DAI instructeurs zal u dan verder helpen.

DAI instructeurs

Mandy van Laar - docent, administratie en contactpersoon
Martina Thomas - docent
Saskia Dijkhuis - docent
Catharina van Klaveren - docent
Tine Arets - docent
Jennifer Batterink - Stagiaire voorjaar 2023

NIEUW!

DAI Advanced terugkomdagen
Vanaf 2023 organiseren we enkele malen per jaar terugkomdagen. Tijdens deze terugkomdagen kan je samen met andere cursisten of afgestudeerden ervaringen uitdelen en sparren onder begeleiding. Je mag aan deze terugkomdag meedoen als je je Basis DAI diploma hebt gehaald (bij ons of een soortgelijke cursus hebt gedaan elders en minstens één cursus bij de DAI Academy). In de voormiddag organiseren we een extra bijscholing. De onderwerpen zullen per terugkomdag verschillen en voordien worden aangekondigd op de DAI ontmoetingsplaats en in de nieuwsbrief.
We starten om 10u en zullen eindigen rond 15u. Je mag je hond meenemen deze dagen mits hij/zij rustig op een plek kan blijven tijdens de uitleg etc. zonder iemand te storen.

7 juli: Ochtend: Bijscholing Do as I Do in DAI en andere leuke inspiratie tricks             Middags: gezamenlijk sparren
4 augustus: Ochtend: Bijscholing Pijn bij je hond op beeld, impuls controle van je hond trainen       Middags: gezamenlijk sparren
21 oktober: Ochtend: Bijscholing DAI levels in theorie en praktijk                 Middags: gezamenlijk sparren

Kostprijs is €35,- per persoon, exclusief BTW, inclusief lunch
Data: 7 juli 2023 ; 4 augustus, 21 oktober 2023
Locatie: Amersfoort