Wat is DAI?

De DAI Academy faciliteert opleidingen en cursussen voor mensen die graag doelgericht hun hond zouden willen inzetten als hulpmiddel bij een interventie, in de volksmond ook wel 'therapiehondenbegeleider'. Hierbij kan u denken aan professionals die werken in de ouderzorg, leerkracht, revalidatie arts of aan hondeneigenaren die graag vrijwilligerswerk willen doen met hun hond en zo iets kunnen betekenen voor een ander.
DAI staat dan ook voor Dog Assisted Interventions en hier vallen vier verschillende doelgroepen onder:

 • Educatie: ( Schoolhond, voorleeshond ):  De hond wordt ingezet bij educatieve doeleinden, zoals lezen, rekenen, taal en het oefenen van de sociale vaardigheden. Bijvoorbeeld tijdens educatieve activiteiten, voorleesprojecten en interventies gericht op de sociaal emotionele ontwikkeling. Ook wordt er voorlichting gegeven over de omgang met honden.

 • Coaching ( Coachhond ): De hond wordt ingezet bij interactieve sessies om de cliënt aan te zetten tot effectief gedrag door bewustwording en persoonlijke groei, groeiend zelfvertrouwen en het exploreren, ontwikkelen en toepassen van mogelijkheden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld gerichte trainingen voor angst voor honden en 'Rots en water'-training.
 • Therapie ( Therapiehond ): De hond maakt deel uit van de therapeutische behandeling gericht op een specifieke hulpvraag als gevolg van trauma, stress, grenzen aan geven,  gevoelens zoals angsten. De behandeling wordt altijd uitgevoerd door een (BIG) geregistreerd. 
 • Activiteiten ( Aaihond, bezoekhond, zorghond ): De hond wordt ingezet bij activiteiten waarbij plezier en ontspanning voorop staat en waardoor de kwaliteit van leven verbetert. Een aantal voorbeelden: bezoeken aan verpleeghuizen, woonzorg centra en dagbestedingscentra.  
Op 23 februari 2024 is een onderzoek afgerond naar de benaming van ons vakgebied over de gehele wereld. Om meer eenheid te creëren zijn er nieuwe afspraken gemaakt.

Verschillende fases van DAI

Bij de DAI Academy wordt de hond ingezet in fases. Deze fases lopen niet altijd achter elkaar, maar kunnen ook door elkaar heen lopen.
Deze fases zijn: spiegel, begrenzer, motivator en als beloning.

Spiegelen
In deze fase - die overigens ook in de andere fases altijd aanwezig is - kijken we  vooral naar de lichaamstaal van de hond: kwispelt ze, gaapt ze, deinst ze terug of stapt ze op iemand af, hoe staan haar ogen en oren, stand van de staart,... . Honden communiceren door middel van hun houding, gedrag en energie. Ze reageren instinctief op signalen die wij, mensen, afgeven. Door te kijken hoe de hond op de cliënt reageert, kan u informatie inwinnen over de cliënt door bijvoorbeeld vragen te stellen wat de reactie van de hond doet met die persoon doet. De (non-)verbale reactie of het gevoel dat de cliënt krijgt van de hond is een unieke reactie die bij iedereen anders is. Dit noemen we spiegelen. In de eerste fase kijken we met behulp van het spiegelen of er een klik is tussen de cliënt en de hond. 
Begrenzer
Bij DAI is het belangrijk dat een persoon zich veilig voelt. Maar het is ook belangrijk dat de hond zich veilig voelt! Daarom moet het duidelijk zijn wat de regels en grenzen zijn tijdens een sessie. Er worden vooraf duidelijke afspraken gemaakt met cliënten, ouders/verzorgers,... . Maar er zit ook een duidelijk begin en einde aan een sessie, waardoor het voor iedereen duidelijk is hoe lang de sessie duurt.
Daarnaast komt grenzen aangeven tijdens alle fases terug. Het is belangrijk dat er nooit over de grenzen van de cliënt, hond of handler heen gegaan wordt. Door meetbaar te maken waar het doel van de sessie is en deze ook SMART te maken, kunnen we de grenzen bewaren.

Motivator
Om de cliënt een bepaalde activiteit te laten doen, kan de hond gebruikt worden als motivator. Alleen al de aanwezigheid van de hond werkt vaak motiverend voor cliënten. Maar ook door iets te doen (opdracht, trucje) kan de cliënt zich gemotiveerd of aangespoord voelen om iets te doen. Daarbij is het aaien en aanraken van de hond, de erkenning van de hond zonder oordeel richting de cliënt al een prachtige motivator waardoor een cliënt toch in beweging komt. 

Beloning
Als we merken dat de cliënt de hond steeds minder als motivator nodig heeft omdat deze zelf steeds meer zelfstandig de dingen uitvoert die hij/zij geleerd heeft, dan gaan we de hond inzetten als beloning. De cliënt moet zelfstandig opdrachten uit gaan voeren en mag als beloning iets leuks doen met de hond. We gaan dit langzaam uitbouwen totdat de cliënt de hond niet meer nodig heeft, maar we een ander beloningssysteem kunnen invoeren, of tot de cliënt zelfredzaam genoeg is geworden in datgene wat hij/zij heeft geleerd. Zo wordt een cliënt niet afhankelijk van de hond, maar is de hond werkelijk een hulpmiddel geweest om een bepaalde vaardigheid te leren. Als ons doel behaald is, kunnen we de hond wel weer inzetten bij een ander doel dat wordt opgesteld. 

Meerwaarde van DAI

Werken met een hond heeft iets extra’s, iets wat geen andere therapie of activiteit te bieden heeft.

De interactie met de hond vergroot de motivatie en het zelfvertrouwen van mensen. De therapie of interventie wordt een belevenis in plaats van een verplichting. Het gevoel van het werken met de hond is heel fijn, de hond maakt contact op een manier waarop de persoon dit aankan. Dit geeft een groot gevoel van invloed, erkenning en vertrouwen. Er is geen mooiere manier van ervaringsgericht leren! Nog een voordeel is dat er oxytocine vrijkomt bij het aanraken van de hond en dat de hartslag en bloeddruk daalt bij de interactie met de hond. 

Een aantal andere voordelen:
 • Door een positieve relatie met de hond aan te gaan nemen gevoelens van angst en depressiviteit af
 • Door positieve ervaring en bekrachtiging vergroten we het zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde
 • De motivatie wordt vergroot
 • Dog Assisted Interventions is een belevenis in plaats van een verplichting
 • De sensitiviteit van de hond sluit perfect aan bij het gevoel van de persoon
 • Iedere actie van de persoon geeft een directe reactie van de hond
 • Werken met onze honden geeft een groot gevoel van eigen invloed en vertrouwen
 • Er zijn sneller resultaten dan binnen de reguliere therapie
 • Het vergroot sociale weerbaarheid en verbetert de actieve communicatie
 • Cliënten voelen zich geaccepteerd zoals ze zijn omdat de hond niet oordeelt
Daarbij zijn honden bijzonder omdat ze gekozen hebben om samen te leven en samen te werken met de mens. Nog steeds kiezen honden ons voor hun eigen soortgenoot, kunnen we ze laten ontlasten wanneer wij dat willen en zijn ze trouw aan ons. Ze kosten relatief weinig geld, kunnen ( bijna ) overal mee naar toe, zijn goed trainbaar en maatschappelijk geaccepteerd. Ze kunnen onze emoties lezen/voelen/ruiken en spelen hier op een unieke wijze op in. Het zijn roedeldieren en zijn daarom graag samen met ons, passen zich vreselijk snel aan de situatie aan en zijn bereid voor ons over hun eigen grenzen te gaan. Als dat geen echte liefde is?! 
Onder het kopje Inspirerende Verhalen/Blogs/Artikelen kun je nog meer lezen over de bijzondere band tussen de mens en de hond!