Samenwerkingen

Samenwerken met andere organisaties in binnen- en buitenland vinden wij erg belangrijk. Zo zijn wij altijd op de hoogte van de nieuwtjes omtrent DAI en kunnen wij de kwaliteit van onze trainingen, cursussen en opleiding hoog houden.

Wist u dat de DAI Academy meewerkt aan meerdere internationale projecten omtrent Animal Assisted Interventions? Zo is de DAI Academy actief bij ICOFA-Community en werkt mee aan het professionaliseren van PADA.

IAHAIO

"De International Association of Human-Animal Interaction Organizations (IAHAIO) is de wereldwijde vereniging van organisaties die zich bezighouden met praktijk, onderzoek en/of onderwijs op het gebied van dierondersteunde activiteiten, dierondersteunde therapie en het trainen van hulpdieren. Deze activiteiten dienen ter bevordering van het bezit van huisdieren, de band tussen mens en dier en respectvolle omgang met dieren."

ICOFA

"ICOFA has a broad knowledge base of people educated in a variety fields such as± Psychology, anthrozoology, ethology, pedagogy and health. It is important for us that our students are an asset to the field of animal assisted Interventions and that they will be an important part of building the reputation ad quality of AAI"

Vereniging Dier en Zorg

" De vereniging Dier en Zorg heeft als doel het welzijn van dieren en cliënten in het werkveld van assistentiehonden en dierondersteunde interventies te optimaliseren. Dat doet de vereniging door de branche te verbinden, kennisoverdracht en onderzoek te faciliteren, te lobbyen en via een algemene gedragscode en specifieke welzijnsprotocollen het dierenwelzijn in deze bijzondere branche te bewaken. Daarnaast wordt voorzien in een onafhankelijke klachtencommissie voor cliënten en ondersteunt de vereniging de verdere professionalisering van de branche."

Zaak op Poten

"Zaak op Poten creëert een overzichtelijk informatief landelijk netwerk binnen het Animal Assisted Interventions (AAI) werkveld."

PADA-Nederland

"Wetenschappelijk onderbouwd, internationaal protocol voor persoonlijkheidsbeoordeling van dieren. Alle dieren hebben een aangeboren persoonlijkheid die hun gedrag bepaalt en hoe ze reageren op de omgeving. PADA is een gedragstest die de persoonlijkheid van een dier objectief beoordeelt."

Stowarzyszenie
Zwierzeta
Ludziom

"The Animals to People Association was created out of the desire to bring smiles and professional help to those most in need. Our passion for training dogs, their friendship and willingness to work initiated dog therapy activities."

Hersenwerk voor honden

"Omdat elke hond hersenwerk verdiend. Hersenwerk is zoeken naar iets lekker in verschillende soorten materialen. Hersenwerk doe je samen en daardoor is het een enorme verbinder tussen mens en hond."

ESAAT

" ESAAT – European Society for Animal Assisted Therapy, founded in Vienna in 2004, is the oldest and most important European umbrella organisation for all associations that work on animals.
In the course of its existence, practically all currently valid guidelines and specifications for the training and use of therapeutic animals were created, thus ensuring the highest standards."

AAI maatje

"Stichting AAI-maatje is opgericht om op een laagdrempelige manier dier en natuurondersteunde activiteiten mogelijk te maken, waaronder het R.E.A.D.(Reading Education Assistance Dogs) project, de cursus Schoolhond en Anders Leren met Honden.

Stichting AAI-maatje staat voor een AAI (Animal Assisted Intervention) ofwel dier-ondersteunde interventie, waarbij de interventie doelgericht en gestructureerd is en wordt ingezet als ondersteuning op het gebied van educatie ook wel AAE ( Animal Assisted Education) genoemd."

Do as I Do

"Until this method was created, training dogs had been based on individual learning (associative learning). The most recent ethological studies introduce us to an innovative, friendly, and effective training method based on the natural predispositions of the dog.  Do as I Do is based on dog’s social cognitive skills, particularly on their predisposition to learn from humans. With this method, dogs will learn new behaviors by observing and imitating their owners."

AAI register

"Het AAI-kwaliteitsregister (AKR) geeft op transparante wijze een overzicht van gekwalificeerde aanbieders en opleidingen op het gebied van dierondersteunde interventies. De vrijwilligers, handlers en professionals die in het register staan, hebben een passende opleiding gevolgd om op een verantwoorde wijze dieren te kunnen inzetten. De opleidingen en cursussen die in het register staan, zijn langs de meetlat van de ISAAT/ESAAT-kwaliteitsrichtlijnen gelegd en zijn daarmee erkend als kwalitatief goede opleidingen om met dieren te werken. "

Pijn Coaches

"Als het 'gebruikelijke' niet werkt bij een hond met pijn, dan kijk je als hondeneigenaar/professional verder. Dit 'verder kijken' kan een zoektocht betekenen en dan is begeleiding door een ervaren iemand op dit gebied waardevol. 

Een pijn coach heeft een spilfunctie omtrent gedrags- en/of gezondheidsproblemen bij de hond, waarbij het welzijn van de hond centraal staat. Een pijn coach vervangt dus niet een dierenarts. 

De pijn coaches hebben onder andere de opleidingen Pijn bij honden deel 1, 2 en 3 gevolgd, hebben stage gelopen bij diverse dierenartsen/specialisten en moeten zich ieder jaar bijscholen."